Kontaktné údaje

Ivan Gogola – HURICANE
Výskumnícka 22, 947 01
Hurbanovo, Slovensko

IČO: 41 933 761
DIČ: 1045095799
IBAN: SK70 8330 0000 0028 0189 6213

Email
gogola.laparada@gmail.com

Tel. č.
+421 911 894 030

    Žiadosť o cenovú ponuku

    Výber služby